Последна модификация преди 2 дни

Nixos configuration

Последна модификация преди 1 седмица

Последна модификация преди 1 седмица

Project management with org, projectile and skeletor

Последна модификация преди 1 седмица

R object browser for ESS

Последна модификация преди 2 седмици

Последна модификация преди 2 месеца

Config for a GuixSD machine

Последна модификация преди 2 месеца

Последна модификация преди 8 месеца

A graphTV clone

Последна модификация преди 10 месеца

A beautifully embossed conky

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година

Последна модификация преди 1 година